Kaikki saman katon alta ! 
© Byggdoktorn  AB / Rakennustohtori OY - 2014  -  FO / Y num: 2658111-4
Made by Dr.Pelle
FRÅGA - BYGGDOKTORN HOME AKTUELLT HISTORIK TJÄNSTER LINKS KONTAKTA OSS

ENERGIDOKTORN - FASTIGHETER

Känner ni till.....

det senaste inom Geotermiska energilösningar ? I Lund används en geotermianläggning för att producera värme till ungefär halva stadens fjärrvärmenät.  Anläggningen har en effekt på 45 MW och har sedan starten producerat 7 210 GWh värme, motsvarande energiinnehållet i 800 000 m3 olja och ett minskade koldioxidutsläpp med ca 1,3 miljoner ton. I Köpenhamn finns ett system där drygt 60-gradigt vatten från 2 400 m djup utnyttjas. Borrningen av Finlands första geotermiska värmeverk har just börjat i Esbo. Finland köper årligen importerad energi för åtta miljarder euro.  Landet är fattigt när det gäller fossila bränslen, men rikt på förnybar energi. Internationella energiorganisationen IEA räknar med att utvinningen av geotermisk energi kan öka tio gånger till 2050.

Borrning

Beräkning och dimensionering, samt även själva utförandet av energiborrning kan göras på fler sätt. Det finns flera innovativa nya metoder och olika typer av tester. Energiborrningen kräver i dag alltid tillstånd. Mer om Thermal Response Test Visste du att....

Vad kan ni spara i ert husbolag eller i er fastighet

Det marknadsområde som växer snabbast i dag är utan tvivel större fastigheter samt industrier. I synnerhet fastigheter med gammal oljeeldning har mycket att vinna på att övergå till Geotermiska lösningar eller som ett komplement till det gamla systemet. Återbetalningstiden i sådana fall brukar bli väldgit kort, och många gånger behöver man inte ens höja hyresvederlaget i bolaget för att betala investeringen. När det gäller fastigheter med behov av kyla finns även här olika smarta alternativ.

Hybridlösningar

Olika hybridsystem blir i dag allt populärare. Smarta nät, återladdade energifält osv. Man kan t.e.x. lämna en fungerande oljepanna kvar, parallellt med jordvärmen. Man kan också komplettera ett jordvärmesystem med solfångare som antingen hjälper till med uppvärmningen eller laddar borrhålen med energi eller bägge samtidigt.

Offert utan komplett underlag

Är att inte visa respekt för kunden. Rätt dimensionering / en grundlig förstudie är viktigt för att investeringen skall ge Maximal avkastning och inbesparing. Garantera trygghet i funktionen under anläggningens livslängd.

Förstudie

o Energilast (energibalans, dimensionerande effekt, temperaturkrav) o Tillgänglig markyta (fastighetsgräns, yta för borrentrepenad) o Preliminär bedömning av markförhållanden från brunnsarkiv, geologiska karta. o Preliminär systemutformning o Balanserat system ? o Återladdning ? o Dimensionering av antal borrhål (djup, avstånd, placering) o Markundersökning: Termisk responstest o Geohydrologisk bedömning (grundvatten)  o Fördjupad analys av energilasten o Revidering systemutformningen o Revidering av borrplanen

Geothermal Survey Report

En geothermisk förstudie med analys av ert specifika projekt.

Vid större projekt rekomenderar vi alltid att en GSR görs. Investeringskostnaden i GSR återbetalar sig alltid.

Några exempel ! Copyright Ruff Engineering

Smart Geothermal Grid 1

Smart Geothermal Grid 2

Copyright Ruff Engineering Case Studie IKEA Kort video Vi planerar en föreläsning om det Geothermiska läget och dess framtidsvisioner inom EU där de mest kunniga i branschen deltar. Ni kan meddela ert intresse genom ett mail till oss.

Tag kontakt för en analys av er situation !

Västra Nyland Pelle Grönroos pelle@rakennustohtori.fi 040  543 82 52 Storstadsregionen Mats Lervik mats@rakennustohtori.fi 0400 826 686 För att ge oss grundläggande information om projektet finns här ett formulär.
Info !
Allt under samma tak !   
SG-3  kallas världens djupaste hål skapat av människor. Hålet finns på Kolahalvön i Ryssland nära Zapoljarnyj, mindre än 20 km från Norges gräns. Det skapades i vetenskapligt syfte.  Man började borrandet den 24 maj 1970 och avslutade det år 1989. Hålet blev  12 262 meter djupt.