KYSY - RAKENNUSTOHTORI:lta
Kaikki saman katon alta ! 
Kaikki saman katon alta !   
© Byggdoktorn  AB / Rakennustohtori OY - 2014  -  FO / Y num: 2658111-4
Made by Dr.Pelle

ENERGIATOHTORI - KIINTEISTÖT

Tunnetteko.....

Geotermisten energiaratkaisujen viimeisimmät innovaatiot  ? Ruotsissa, Lundin kaupungissa geotermistä laitosta tuottamaan noin puolet kaupungin kaukolämpöverkoston tarvitseman energian. Laitos on teholtaan 45 MW ja on käynistyksestä lähtien tuottanut 7 210 GWh  lämpöenergiaa ja on elinkaarensa aikana tuottanut noin 800 000m3 öljyn energiasisällön ja on samalla vähentänyt hiilidioksiidipäästöjä noin 1,3 miljoonalla tonnilla. Köpenhaminassa on laitos jossa hyödynnetään yli 60 asteista vettä 2 400 metrin syvyydestä. Suomen ensimmäisen geotermisen laitoksen poraukset ovat hiljattain käynnistetty Espoossa. Suomi ostaa vuosittain noin 8 miljardin edestä energiaa ulkomailta. Olemme köyhiä fossilisten polttoaineiden suhteen, mutta rikkaita uusiutuvan energian suhteen.  Kansaenvälinen energiaorganisaatio IEA on laskenut että geotermisen energian hyödyntäminen voi kymmenkertaistua vuoteen 2050 mennessä.

Poraus

Energiakaivojen mitoitus sekä myös porauksien suorittamiseen löytyy nykyään monta eri menetelmää. On useita innovatiivisiä tapoja ja eri testejä. Energiaporaus on nykyisin aina luvanvaraista toimintaa. Lisää aiheesta.....Thermal Response Test Tiesitkö että....

Millaisiin säästöihin teidän taloyhtiössa päästäisiin?

Nopeiten kasvava markkinaalue tänään on epäilemättä isot kiinteistöt sekä teollisuus. Varsinkin vanhat öljylämmitteiset kiinteistöt voivat päästä suuriin säästöihin siirtymällä geotermisiin ratkaisuihin, joko kokonaan tai vanhan järjestelmän rinnalle. Takaisinmaksuaika tällaisissa tapauksissa on yleensä lyhyt, ja usein yhtiön ei edes tarvitse korottaa vastikkeitaan investoinnin maksamiseksi. Myös viilennystä tarvitseviin kiinteistöihin löytyy fiksuja ratkaisuja.

Hybridiratkaisut

Erillaiset hybriidijärjestelmät kasvattaen järjestelmän kokonaihyötysuhdetta. Fiksut energiaverkot, takaisinlataus porakenttään, j.n.e. Vanhan järjestelmän rinnalle jättämisen lisäksi voidaan järjestelmään lisätä aurinkokeräimia jotka joko auttavat lämmöntuotossa tai lataavat energiaa porakenttään kasvattavat.

Tarjous ilman riittävää selvitystä

On asiakkaan halveksimistä. Oikea mitoitus ja huolellinen esityö on tärkeää jotta  Investointi antaa mahdollisimman suuren tuoton ja säästön. Voidaan taata huoleton toiminta koko laitoksen eliniän ajan.

Geoenergian mitoitus esim. toimintamallistamme

1.

Esitutkinto:

o Energiakuorma (energiatasapaino, mitoitettu teho, lämpötilavaatimukset o Käytettävissä oleva maa-alue (tonttirajat, poraukseen käytettävissä oleva ala) o Alustava arvio maaolosuhteista o Alustava järjestelmäsuunnittelu o Tasapainoitettu järjestelmä ? o Porakentän lataus ? o Porareikien määrä, syvyys, etäisyydet, sijoitus o Viranomaisasiointi ( lupaasiat ) o Maaperätutkimus  o Termal responstesto TRT o Geohydrologinen arvio (pohjavesi) o Projektointi o Syvällisempi energiakuorman analyysi o Järjestelmäsuunnittelun päivitys o Porasuunnittelun päivity GSR (Geothermal Survey Report) tutkimuksia Geoterminen esitutkelma ja puolueeton analysi juuri teidän projektista. Isommissa projekteissa suosittelemme aina GSR tekemistä. Se on aina kannattava investointi. Ottakaa yhteyttä ja pyytäkää tarjousta !

Muutama esim. !

Smart Geothermal Grid 1

Smart Geothermal Grid 2

Copyright Ruff Engineering Case Studie IKEA Lyhyt video Suunnittelemme luennon geotermisestä tilanteesta ja sen tulevaisuudnnäkymistä euroopassa, yhteistyössä alan parhaiden autoriteettien kanssa.  Voit ilmoittaa kiinnostuksesi lähettämällä meille sähköpostia.

Ota yhteyttä nykytilanteen kartoittamista varten !

Länsi-Uusimaa Pelle Grönroos pelle@rakennustohtori.fi 040  543 82 52 Pääkaupunkiseutuu Mats Lervik mats@rakennustohtori.fi 0400 826 686 Perusinfoa varten täältä löytyy lomake.
Info !
SG-3 on maailman syvin ihmisen tekemä porareikä. Reikä löytyy Koalanniemellä Venäjällä, lähellä Zapoljarnyj. Alle 20km Norjan rajasta.  Se porattiin tietellisistä syistä. Poraus aloitettiin 24 toukokuuta 1970 ja päätettiin 1989.  Reijästä tuli 12 262m syvä. ALOITUS AJANKOHTAISTA MEISTÄ PALVELUT LINKIT YHTEYSTIEDOT
KYSY - RAKENNUSTOHTORI:lta
Kaikki saman katon alta !