© Byggdoktorn  AB / Rakennustohtori OY - 2014  -  FO / Y num: 2658111-4
Made by Dr.Pelle
FRÅGA - BYGGDOKTORN HOME AKTUELLT HISTORIK TJÄNSTER LINKS KONTAKTA OSS

Energidoktorns 6 Stegs Medicinering !

1. Konsultation

Dagsläget Behov Förväntningar Interna krav på sparåtgärder Gröna värderingar Målsättning  2. Undersökning Förutsättningar Tidsaspekt  - Akut eller väntelista Insamlande av grund data Begränsningar Bidrag Budgetoffert   3. Diagnos Förstudier Utvärdering av olika alternativ Förslag till närmare förstudier utgående ifrån de olika alternativen såsom tex. 1. G.S.R ( Geothermal Survey Report ) 2. T.R.T ( Thermal Respone Test ) 4. Behandling Detaljplanering på basis av förstudierna Offerter Lov Ansökningar 5. Operation Projektering Projektledning Tidsplanering Idrifttagning 6. Eftervård Uppföljning Kalibrering Drifts övervakning Serviceavtal .
Allt under samma tak !